Trugstad gård

HISTORIE

Trugstad gårds historie går tilbake så langt som til 800-tallet, da også mange av de andre gårdene på Romerike ble ryddet. Gården vokste videre i århundrene som fulgte, og fra 1400-tallet var Trugstad et kirkegods tilhørende Oslo domkirke.

Siden 1536 har det vært gårdsdrift her, og grunnmuren til dagens hovedhus ble reist i 1840. Den gamle potetkjelleren under hovedhuset, som nå er gravd fram og gjort om til vinkjeller, ble laget på slutten av 1600-tallet. Rundt forrige århundreskifte fungerte Trugstad gård som alderspensjonat.

Fra 1992 har Trugstad blitt drevet som gourmetrestaurant, og hatt utleie til selskaper, kurs, konferanse og andre arrangement.